Szanowni Działkowcy!

W trosce o pełne zrozumienie istoty tworzenia opłat w ROD XX lecie w Środzie Śląskiej uprzejmie prosimy naszych Działkowców o zapoznanie się fragmentem regulaminu, którego §83 i §84 niniejszym publikujemy. Mamy nadzieję, że informacja o ustalaniu opłat ogrodowych przez wiosenne zebranie walne Działkowców, będzie przyczynkiem do liczniejszego w nim udziału.

„ROZDZIAŁ VIII
Opłaty
ogrodowe
§ 83
 
1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w
częściach przypadających na jego działkę,przez uiszczanie opłat ogrodowych.
 
2. Opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.
 
3.Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
 
1)wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
 
2)opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej
terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
 
3)ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
 
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości
;
5)wydatki związane z zarządzaniem ROD.
 
§ 84
1.Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi
zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na
tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD.
 
2.Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.”
 
 
Podsumowując, wpłaty za ogródki najlepiej wpłacać w danym roku po ustaleniu opłat przez Walne Zebranie Działkowców. Wcześniejsze wnoszenie ich, spowoduje przymus wykonania korekt finansowych (dopłaty lub zwrotu części pieniędzy w przypadku zmiany składki przez walne).
 
                                                          Zarząd ROD XX lecie w Środzie Śląskiej
                            

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *