Przepisy dotyczące spalania resztek roślin i odpadów na terenie ROD

Palenie resztek roślinnych oraz śmieci na terenie ROD jest całkowicie zabronione. Zarząd ROD ma obowiązek zapewnić działkowcom pojemniki na odpady zielone, a gdy działkowcy palą na działkach ogniska może wezwać straż miejską na interwencję.

Regulamin ROD zakazuje na terenie działek spalania resztek roślinnych i innych odpadów.

Dym szkodzi nam, okolicznym mieszkańcom i całemu środowisku. Dlatego każdy działkowiec na terenie swojej działki ma obowiązek postawić kompostownik (w odległości co najmniej 1 metra od ogrodzenia)i wrzucać do niego wszystkie resztki roślinne. Resztki i śmiecie, które nie nadają się do przetworzenia w kompost należy umieścić w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach.

Regulamin ROD z 1.X.2015 r. w §68