Zwierzęta na ogrodzie działkowym

W związku z licznymi pisemnymi skargami, na fakt „hodowli kotów” przez działkowców na ich ogródkach, cytujemy poniżej przepis z regulaminu Polskiego Związku Działkowców:

§133 pkt. 10

„Zabrania się stałego utrzymywania kotów i psów na działce. (…) Hodowca działkowiec nie posiada stałego nadzoru na zwierzętami które niszczą innym zasiewy, włókniny i grządki, a także nie poczuwa się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym.”

 

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów-Zarząd ROD Środa Śląska.