Przegląd działek

Od początku czerwca rozpoczynamy przegląd naszych działek, szczególną uwagę będziemy zwracać na zagospodarowanie i posiadanie kompostnika, którego posiadanie jest OBOWIĄZKOWE! Będziemy też zwracać uwagę na wychodzące na alejki drzewa, krzewy, róże i inne rośliny przeszkadzające w komunikacji. Prosimy działkowców o przygotowanie się do tego corocznego sprawdzianu.

Wycieczka do Arboretum

Dziesiątego maja br. Zarząd ROD w Środzie Śląskiej zorganizował doroczną wycieczkę do Arboretum w Wojsławicach. Pogoda na zwiedzanie jak na zamówienie: znakomita.
Będąc na miejscu zaobserwowaliśmy, że wiele roślin oraz krzewów nie było jeszcze w pełnym rozkwicie. Na szczęście mróz z końcówki kwietnia nie zniszczył roślin w takim stopniu jak u nas. Nie wszystkie rododendrony ucierpiały, a wiele z nich było już w pełnym rozkwicie i udostępniły nam swoje kwiaty do podziwiania. Po zwiedzaniu jak zawsze odbył się grill integracyjny. Wszyscy wrócili w znakomitych humorach. 

🌞
🪻
💐

Anna Pasternak

IMG-20240523-WA0000
IMG_20240523_121458
IMG_20240510_102507012
IMG_20240510_131446309
IMG_20240510_131600299
PlayPause
previous arrow
next arrow

Mróz

Mam złe wiadomości, dziś w nocy mróz zniszczył nam zaczątki owoców.

Czereśnia, wiśnia, jabłko, śliwka, winogrono -czarne zmarźnięte zaczątki owoców. Wszystko zmarzło łącznie z pędami orzechów. Zostały tylko odmiany odporne na mróz.

Walne wybrało nowy Zarząd ROD XX lecie w Środzie Śląskiej

Po odczytaniu wszystkich sprawozdań i dyskusji Zarząd ROD i działkowcy złożyli P. Burmistrzowi Adam Ruciński serdeczne podziękowania za bardzo dobrą współpracę oraz przyznane przez lata dotacje na rozwój infrastruktury ogrodowej. Burmistrz uhonorował specjalnymi nagrodami prezesa ROD P. Ryszarda Burgiela i P. Annę Pasternak – wiceprezesa ROD. Następnie wyłoniono w głosowaniu nowy Zarząd ROD, złożony z siedmiu osób który został wybrany jednogłośnie przez czterdziestu działkowców będących na Walnym wyborczym. Panie: Anna Pasternak, Monika Szperna, Grażyna Domagała i panowie Ryszard Burgiel, Mieczysław Adamski, Łukasz Marczak i Robert Krankiewicz.

Zarząd się ukonstytuował i prezesem został Pan Ryszard Burgiel a vice prezesem Pani Anna Pasternak

Pr+BUr
P+B
IMG-20240413-WA0011
IMG-20240413-WA0010
20240413_121618
previous arrow
next arrow

Święta Wielkanocne 2024 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego XX-lecie w Środzie Śląskiej,

życzy wszystkim użytkownikom naszych działek i ich najbliższym, pięknych i radosnych Świąt, które wzbudzą lub przywołają najwspanialsze i najcieplejsze chwile spędzonego wspólnie czasu.

Jednocześnie zapraszamy na bardzo ważne Walne zebranie wyborczo-sprawozdzawcze które odbędzie się niebawem, 13 kwietnia 2024 r. Zarząd ROD XX lecie Środa Śląska

Walne zebranie

                                                     ZAWIADOMIENIE

                                            Zarząd R.O.D. „XX-lecie” w Środzie Śląskiej

                                                  zaprasza na

                       Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

                         które odbędzie się w dniu 13.04.2024 r.

                        w Centrum NGO – Al. Konstytucji 3-go Maja 11

                      w I terminie godz.  9:30

                      w II terminie godz. 10:00

       

                         PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD      

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. /merytoryczne i finansowe/  oraz za kadencję.  
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję

                 8. Ocena działalności  Zarządu ROD za 2023r. i za kadencję przez Komisję

           Rewizyjną ROD wraz z wnioskami

  1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
  2. Projekt planu pracy na 2024 r. i projekt   działania na kadencję

                       2024–2028 r.

                 11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.

                 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję

                       Rewizyjną.

                 13. Dyskusja.

                 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami

      w sprawach.                                                                                                                         a)  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r.

                         oraz za okres kadencji.

                    b)  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. 

c)  Udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.

d)  Zatwierdzenie  sprawozdania z  działalności Komisji Rewizyjnej ROD za      

                         2023 r. oraz  za okres kadencji.

e)  Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.

                    f)  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r. 

                    g) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).

                    h) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

                    i)  Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2024.

               15. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej.

               16. Sprawozdanie  Komisji Wyborczej ,przedstawienie kandydatów do organów                 

                     ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

               17. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej,  i delegatów na 

                       Okręgowy Zjazd Delegatów  PZD. Ogłoszenie wyniku wyborów.

               18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.

               19. Sprawy różne. 

                 20. Zakończenie obrad.

                Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniach  9 i 11.04. 2024 r.

                w godz. 15:15 do 17:00 w biurze ROD.

                                   

                                     

Najładniejsza działka w 2023 roku

We wtorek 6 września w sali konferencyjnej Centrum NGO Zarząd ROD XX Lecie w
Środzie Śląskiej spotkał się z zaproszonymi działkowcami, aby wręczyć nagrody laureatom
konkursu pn. „Najładniejsza działka w 2023 roku”. W tym roku wprowadzono dodatkową
kategorię: Najszybsze i estetyczne zagospodarowanie przejętego nieużytku. Wszystkim
nagrodzonym Zarząd wręczył okolicznościowe dyplomy i bony podarunkowe do realizacji w
sieci sklepów Castorama. Podczas spotkania rozmawiano o potrzebnych inwestycjach na
ogrodzie, a także o bieżących problemach.
Przedstawiamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
„Najładniejsza działka w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym”
1. miejsce p. Władysław Pająk
2. miejsce p. Grażyna Domagała oraz p. Janusz Raszowski „Uprawy ekologiczne warzyw”
3. miejsce p. Marian Brzeziński
4. miejsce p. Teresa Ondycz „Najszybsze i estetyczne zagospodarowanie przejętej działki”
5. miejsce p. Sebastian Rogulski
6. miejsce p. Joanna Mikołajczyk
Gratulujemy laureatom!

Parking

Na wniosek Prezesa ROD XX lecie w Środzie Śląskiej, firma Ada-Bruk na zlecenie Burmistrza wykonała na polu II nowy parking dla działkowców.

Dzięki nowej inwestycji powstało miejsce parkingowe dla około 20 samochodów. Za dotację celową z budżetu Gminy Środa Śląska w wysokości 20 tys. zł wykarczowano drzewa i krzewy owocowe, wyrównano powierzchnię nieuprawianych i opuszczonych działek, które przeznaczono na parking. Poszerzono przepust na rowie melioracyjnym, wysypano i utwardzono tłuczeń, a także zamontowano ogrodzenie na odcinku 120mb. Gminna dotacja stanowiła 53% wartości całej inwestycji, która kosztowała 38 tys. zł.