Walne ROD XX lecie w Środzie Śląskiej w 2023 r.,

odbyło się w wyznaczonym czasie, zainteresowanie wzbudziły plany i koszty budowy parkingu, gospodarka śmieciami oraz elektryfikacja ogrodu. Wiadomo, że jeśli miałoby dojść do założenia prądu, decyzję trzeba podjąć większością bezwzględną głosów działkowców. Wydaje się, to trochę mrzonką, ponieważ od kilkunastu lat na wszystkich walnych zebraniach rok w rok przychodzi maksymalnie 50 działkowców (razem z z zarządem ROD). Teoretycznie wszyscy działkowcy którzy by przyszli w liczbie ponad 250 osób na takie głosowanie, musieliby zagłosować na TAK, a to praktycznie jest niezwykle trudny scenariusz.

W tym miejscu, należy podkreślić, że zebranie walne uświetnił Pan Adam Ruciński, burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska. Dzięki ogromnemu zrozumieniu potrzeb działkowców, możemy liczyć na konkretną pomoc finansową ze strony Ratusza. Od momentu objęcia obowiązków burmistrza w 2014 r., Pan Adam Ruciński nie ustaje w patronowaniu nam, działkowcom w realizacji naszych inwestycji. Za co serdecznie dziękujemy.

WALNE ZEBRANIE zatwierdziło wysokość opłat za rok 2023, fundusz rozwoju z 25 zł. na 35 zł., wywóz śmieci z 30 zł. na 45 zł., oplata za 1 metr kwadratowy działki z 0,3 zł. na 0,34 zł.

Działkowcy którzy wnieśli opłaty ogrodowe przed Walnym zebraniem zobowiązani są do 30.06.2023 r. uregulować należności zgodnie z obowiązującymi obecnie opłatami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Działkowców.

Zarząd ROD XX lecie w Środzie Śląskiej

Prezydium
Prezydium
Działkowcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *