Dnia 01.04.2017 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Działkowców w Domu Kultury w Środzie Śląskiej.

Porządek Walnego Zebrania

Sprawozdawczego ROD XX lecie w Środzie Śląskiej.

Początek obrad w: I terminie godzina 09:30

                              II terminie godzina 10:00

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2016 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r.
 16. Przedstawienie kandydatów do Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 17. Wybory członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku. Odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o podwyższenie opłat za użytkowanie działki o 5 groszy za metr kwadratowy.  
 19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w tym partycypacji finansowej działkowców
 20. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 rok.
 21. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze udostępnione będą od 23 marca w godzinach od 15:00-17:00 w biurze Zarządu ROD.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *