Walne zebranie

                                                     ZAWIADOMIENIE

                                            Zarząd R.O.D. „XX-lecie” w Środzie Śląskiej

                                                  zaprasza na

                       Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

                         które odbędzie się w dniu 13.04.2024 r.

                        w Centrum NGO – Al. Konstytucji 3-go Maja 11

                      w I terminie godz.  9:30

                      w II terminie godz. 10:00

       

                         PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD      

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. /merytoryczne i finansowe/  oraz za kadencję.  
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję

                 8. Ocena działalności  Zarządu ROD za 2023r. i za kadencję przez Komisję

           Rewizyjną ROD wraz z wnioskami

  1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
  2. Projekt planu pracy na 2024 r. i projekt   działania na kadencję

                       2024–2028 r.

                 11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.

                 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję

                       Rewizyjną.

                 13. Dyskusja.

                 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowania nad uchwałami

      w sprawach.                                                                                                                         a)  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r.

                         oraz za okres kadencji.

                    b)  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. 

c)  Udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.

d)  Zatwierdzenie  sprawozdania z  działalności Komisji Rewizyjnej ROD za      

                         2023 r. oraz  za okres kadencji.

e)  Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.

                    f)  Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r. 

                    g) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego).

                    h) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

                    i)  Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2024.

               15. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej.

               16. Sprawozdanie  Komisji Wyborczej ,przedstawienie kandydatów do organów                 

                     ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

               17. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej,  i delegatów na 

                       Okręgowy Zjazd Delegatów  PZD. Ogłoszenie wyniku wyborów.

               18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.

               19. Sprawy różne. 

                 20. Zakończenie obrad.

                Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniach  9 i 11.04. 2024 r.

                w godz. 15:15 do 17:00 w biurze ROD.

                                   

                                     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *