Parking

Na wniosek Prezesa ROD XX lecie w Środzie Śląskiej, firma Ada-Bruk na zlecenie Burmistrza wykonała na polu II nowy parking dla działkowców.

Dzięki nowej inwestycji powstało miejsce parkingowe dla około 20 samochodów. Za dotację celową z budżetu Gminy Środa Śląska w wysokości 20 tys. zł wykarczowano drzewa i krzewy owocowe, wyrównano powierzchnię nieuprawianych i opuszczonych działek, które przeznaczono na parking. Poszerzono przepust na rowie melioracyjnym, wysypano i utwardzono tłuczeń, a także zamontowano ogrodzenie na odcinku 120mb. Gminna dotacja stanowiła 53% wartości całej inwestycji, która kosztowała 38 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *